Er zijn verscheidene stukken geschreven over het verrichten van de hadj (bedevaart). Hadj is één van de vijf zuilen van de Islam.

Tijdens de hadj worden bepaalde smeekbeden (doea) verricht. Deze zijn in alle hadj handleidingen uitgebreid beschreven met toevoeging van de uitspraak in Latijnse letters. In onze handleiding hebben we er echter voor gekozen om de smeekbeden in de originele (Arabische) vorm af te drukken met daarbij de Turkse betekenis. Moge Allah uw hadj en oemrah accepteren.

De hadj, één van de meest belangrijke aanbiddingen (ibadah) van de Islam, werd verplicht (fard) verklaard in het 9e jaar na Hidjrah. Rasulullah (vzmh) heeft na deze verklaring Abou Bakr (ra) naar Makkah gezonden om de hadj te leiden in het bijzijn van andere moslims. In het daarop volgende jaar, ofwel het 10e jaar na Hidjrah, heeft onze geliefde Profeet (vzmh) zelf de moslims geleid in de hadj. Deze hadj van de Profeet (vzmh) wordt ook wel de “Afscheidsbedevaart” genoemd, omdat dit Zijn laatste hadj was. Bovendien heeft onze Profeet (vzmh) tijdens deze bedevaart een khutbah gegeven op de berg Arafat, dit wordt de toespraak van de afscheidsbedevaart genoemd.

De afscheidsbedevaart was tevens de eerste hadj van onze Profeet (vzmh), nadat de hadj een verplichte aanbidding werd. Echter, werd de hadj al generaties lang verricht als aanbidding, ook voor de verkondiging van de Islam. In surah al Hadj van de Heilige Koran en in hadieth wordt gesproken over de opdracht van profeet Ibrahim (as) om mensen op te roepen voor de hadj. Ook heeft Rasulullah (vzmh) de tawaf rondom de Kaaba verricht voordat hij het profeetschap kreeg en in die tijd werd de hadj ook verricht door de moeshrik.

Om de hadj te kunnen verrichten zijn er bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden. De belangrijkste daarvan is tijd, een andere eis is de plaats. Wanneer de Kaaba en de berg van Arafat tussen de 1e van Shawwal tot en met de 9e van Dhul-Hijjah niet worden bezocht dan is de hadj ongeldig. Men moet aanwezig zijn op de berg van Arafat op de 9e van Dhul-Hijjah. Uitgebreide informatie hierover kunt u verder vinden in de handleiding.

De hadj is de aanbidding waarmee de moslim tot de hoogste rang als dienaar zal stijgen. Het is die aanbidding waarbij alle mensen gelijk zijn, ongeacht hun roem, macht of status en waarbij de mens in zijn ihram kleding tijdens het verrichten van de tawaf zijn zwakte en de Grootheid van Allah voelt. De Kaaba, ook wel bekend als het huis van Allah, is de richting waarnaar gebeden wordt tijdens het gebed. Let wel op: de woorden “het huis van Allah” betekenen niet dat er een bepaalde locatie aan Allah wordt toebedeeld. Het betekent dat Allah zelf deze plek (de Kaaba) heeft gekozen voor de aanbidding. Wegens deze eigenschap van de Kaaba is het dan ook verboden om ter plekke slecht gedrag en ongehoorzaamheid aan Allah te vertonen. Naast het nederig gevoel dat men hier krijgt is het tevens de kans om dank uit te spreken en vergeving van Allah te vragen.

De waqfa op Arafat herinnert de mens aan al-Mahshar (de verzamelplaats na de dood), omdat men ook dan samen zal komen. De ihraam kleding, bestaande uit twee onderdelen met een witte kleur, het symboliseert de gelijkheid van alle mensen die over de hele wereld samenkomen met verschillende posities, macht, kleur, ras en taal en verheft tevens de eenheid van Allah. Op die dag zal niemand schade toekomen, zelfs niet aan onkruid of dieren of andere schepsels.

Al met al is het verrichten van deze belangrijke ibadah, de hadj, voor elke moslim één keer in zijn leven verplicht gesteld. Desondanks zal geen enkele moslim de hasanat en hikmah willen missen van een tweede of volgende hadj. De oemrah, waarvan de waqfa op Arafat zoals bij de hadj geen onderdeel is, leidt ook tot veel hasanah.