Eén van de belangrijkste verplichtingen van de Islam is de hadj, het is door Allah (swt) verplicht gesteld. Deze verplichting is vastgesteld met de verzen uit de Koran en de hadith. In soerah Al-i Imran vers 97 staat: ‘… Door Allah is de bedevaart naar het Huis verplicht gesteld voor die mensen, die (op een of andere wijze) in staat zijn het te bereiken.’

“Yoluna gücü yetenlerin o evi Hac etmesi,
Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”
(Al-i İmran: 97)

Imam Buhari en Muslim leveren de volgende hadith over van Abdullah ibn Umer (ra). De profeet (vzmh) zei: De Islam is op de volgende 5 pilaren gebouwd:

İslâm 5 temel üzerine kurulmuştur.

  1. Het geloven dat er geen andere god is naast Allah en dat Mohammed zijn dienaar en zijn boodschapper is.
  2. Het gebed (salat) verrichten
  3. Betalen van de zakaat
  4. Het Huis van Allah bezoeken (hadj)
  5. Vasten in de maand Ramadan.

Volgens deze twee bronnen is hadj een verplichting dat uitgevoerd dient te worden. Door wie en hoe de hadj uitgevoerd moet worden is uitgelegd door onze profeet (vzmh). Hij (vzmh) zei: ‘leer van mij hoe je de hadj moet uitvoeren.’