Kaaba is het verzamelpunt en de richting waar moslims naar toe bidden. Met dit gegeven is het belangrijk om te weten dat het gebed Hadj verricht en voltooid kan worden alleen tijdens het Hadj-seizoen, zoals aangegeven in Soerah Baqara vers 197.

Een bezoek brengen aan de Kaaba gaat op twee manieren:

  1. Hadj
  2. Oemrah

Hadj is een bedevaart die verplicht is voor alle moslims die daartoe in staat zijn en Oemrah is een belangrijke soennah. Hadj is verbonden aan seizoenen, Dhul-Hijjah 10de-13de dag, en Oemrah daarentegen kan het hele jaar door verricht worden. Ook kan Oemrah tijdens het Hadj-seizoen verricht worden, maar Tawaf doen is belangrijker. Oemrah wordt ook wel de ‘de kleine Hadj’ genoemd.

Hadj
De hadj kan alléén binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd. Deze tijd is beperkt tussen de 1ste van de maand Shawal tot en met de 9de van de maand Dhul-Hijjah. De voorbereidingen van de hadj worden tot en met de 8ste van de Dhul-Hijjah uitgevoerd. Op 9 Dhul-Hijjah gaat men naar Arafat. Aan de hand van de soort hadj die men verricht, moet men een dier offeren.

Oemrah
De oemrah kan men altijd verrichten met uitzondering van de 9de tot en met 13de van de maand Dhul-Hijjah. Tijdens de oemrah is het ook niet verplicht om naar de Arafat gebergte te gaan. Tijdens de oemrah wordt zowel de tawaf als de sa’y uitgevoerd. Tijdens de oemrah heeft men ook niet de verplichting om een dier te offeren.